Skip to content

Mesoaja-kisan säännöt

Mesoaja Gaala palkitsee vuosittain messumedian ja tapahtumamarkkinoinnin parhaimmiston. Messukeskuksessa Helsingissä järjestettävä valtakunnallinen gaala tuo esille tapahtumiin osallistuvien yritysten onnistujat, uudistajat ja taitavimmat toteutukset.

Kilpailuun voi ehdottaa henkilöä, organisaatiota, brändiä, tiimiä, tekoa, ohjelmaa, tapahtumaa, elämystä tai markkinointitekoa. Edellytyksenä on, että kyseinen ehdotus (ks. tarkemmin kategoriat) perustuu vuoden 2020 aikana Suomessa järjestettyyn tapahtumaan tai toteutettuun tapahtumamarkkinointiin.

Mesoaja 2021 –palkintokategoriat ovat:

Vuoden messuteko
Vuoden b2b-markkinoija
Vuoden messuosasto
Vuoden vastuullisuusteko
Vuoden messutiimi
Vuoden sykähdyttäjä
Vuoden tapahtuma

Yhdellä ehdotuksella voi hakea vain yhteen kategoriaan. Sama hakija voi asettaa ehdolle useamman ehdotuksen samaan tai useampaan kategoriaan, mikäli ehdotusten sisällöt ovat selkeästi erilaisia ja kohdistuvat eri tapahtumaan tai tekoon.

Ehdokkaina eivät voi olla Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenet eli ammattimaiset messu- ja tapahtumajärjestäjät, mutta niiden kumppanit ja asiakkaat voivat.

Hakuaika on 17.4.2020 – 11.1.2021. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella>>.

Hakemukseen sisällytetään vähintään yksi jpg- tai png -muotoinen valokuva, jonka vähimmäisresoluutio on 300 dpi ja vähimmäiskoko on 1000 x 760 px. Haku päättyy 11.1.2021 klo 24 eikä sen jälkeen lähetettyjä hakemuksia huomioida.

Tuomaristo kokoontuu hakuajan päätyttyä ja valitsee kunkin kategorian kolme finalistia. Tuomaristo koostuu nimekkäistä markkinoinnin, viestinnän ja tapahtuma-alan ammattilaisista. Tuomariston työskentely on puolueetonta ja läpinäkyvää. Mikäli tuomarin ja ehdotuksen välillä on liian läheinen tai selkeä yhteys, tuomari jäävätään kyseisen ehdotuksen arvioimisesta.

Ehdotuksia arvioidaan niiden mitattavan vaikuttavuuden ja/tai tuloksellisuuden perusteella. Tuomaristo tarkastelee erityisesti ilmoitettujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamista.

Valitut finalistit esitellään helmikuun alussa osoitteessa mesoaja.fi. Finalisteille ilmoitetaan finaaliin pääsystä myös henkilökohtaisesti.

Mesoaja Gaala 2021 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä tiistaina 2.3.2021. Jokaisesta finaaliin päässeestä organisaatiosta toivotaan edustajaa paikalle. Gaalassa julkistetaan vuoden 2021 Mesoajat eli kunkin kategorian voittajat, joista jokainen saa 3000 €. Palkintostipendit myöntää Suomen Messusäätiö.

Voittajat saavat käyttöönsä digitaalisia ”Olemme vuoden 2021 Mesoaja” -bannereita sekä pääsevät esille Messukeskuksen ja muiden MeTa ry:n jäsenten tilaisuuksissa ja viestinnässä. Jokainen voittajataho sitoutuu esiintymään lyhyellä videolla, jonka tuottaa Messukeskus Helsinki. Videoita käytetään messumedian ja Mesoaja-kilpailun markkinointiin ja viestintään. Voittajat voivat hyödyntää videota myös omiin tarkoituksiinsa.