Vuoden kokous ehdokas: Vantaan kaupunki

Ekososiaalinen sivistys on Vantaan suomenkielisen perusopetuksen strateginen kärki lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019 (strategia on tehty vuosille 2014-2019). Ekososiaalisella sivistyksellä tarkoitamme ekologista ja sosiaalista sivistystä. Ekologinen sivistys on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten valintojen tekemistä. Sosiaalinen sivistys on kykyä pitää huolta itsestä, elää sopusoinnussa muiden kanssa ja ymmärtää omien valintojen vaikutukset myös globaalisti.

Tavoitteenamme oli kouluttaa aiheeseen kaikki opettajat saman päivän aikana ja että opettajille syntyy ymmärrys ekososiaalisesta sivistyksestä sekä miten sitä ja sen periaatteita viedään yhdessä eteenpäin omassa koulussa oppilaiden kanssa. Tavoitteena oli myös, että yhden koulun opettajat osallistuvat monipuolisesti eri työpajoihin, jotta koulutettavasta aiheesta syntyy laaja käsitys. Tavoitteena oli myös opettajien keskinäinen vuorovaikutus ja verkostoituminen. Olemme kokeneet, että opettajien on joskus  tärkeä päästä omasta työympäristöstä pois, ja tähän tarkoitukseen Messukeskus soveltui hyvin. Osallistujia päivässä oli noin 1600. Ekososiaalisen sivistyksen hengessä koulutuslauntaita suunniteltiin ja tehtiin yhdessä. Yhteistyökumppaneiden panostus päivään oli suuri (luennoitsijat, työpajojen pitäjät sekä Messukeskuksen henkilökunta).

Näimme paljon vaivaa järjestelyihin ja opettajien ohjeistuksiin. Halusimme, että opettajat voivat päivän aikana keskittyä itse ohjelmaan sekä vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Teimme myös rohkeita ratkaisuja kun tapahtumajärjestelyissä luotimme kahteen ”polkuun”, jossa opettajat oli jaettu vain kahteen osaan. Päivä alkoi ja päättyi kaikilta samaan aikaan. Myös lounas syötiin samalla aikataulla. Tämäkin järjestely onnistui yli odotusten. Kiitos kuuluu tästä myös kouluille, jotka todella tarkkaan tutustuivat etukäteen annettuihin ohjeisiin sekä Messukeskuksen hyville tiloille ja osaavalla henkilökunnalle.  Mittasimme tavoitteiden saavuttamista palautekyselyllä ja keskustelemalla luennoitsijoiden ja järjestäjien kanssa kokouksen jälkeen.

Mielestämme pääsimme tavoitteisiin hyvin. Ekososiaalinen sivistys on käsitteenä niin laaja ettei sitä ei yhden tai kahden lukuvuoden aikana täysin viedä käytäntöön. Nykymaailmassa toisista sekä luonnosta välittämisen teemat ja empatiakyky ovat sellaisia, joita ei voi korostaa liikaa. Koulutuslauantai onnistui monesta eri näkökulmasta tuomaan näitä teemoja esille. Aiomme jatkaa samalla tiellä.