Vuoden Messuosasto -ehdokas: GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKlinen messuosallistumisen ensisijaisena tavoitteena oli kontaktoida mahdollisimman paljon asiakkaita ja lisätä asiakkaiden tietoisuutta GlaxoSmithKlinen tuotteista. Messuosaston toteutus tuki tavoitteen toteutumista todella hyvin. Osasto oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja osastolla kävi paljon asiakkaita. GlaxoSmithKlinella oli tänä vuonna iso, näyttävä ja helposti lähestyttävä osasto. Osasto oli avoin, siinä ei ollut yhtään seinää, mikä mahdollisti osastolle tulon kaikista suunnista. Osastolla oli myös pieni oleskelutila, jonka yhteydessä oli iso näyttö, jolla kerrottiin mm. heidän lääkäriportaalistaan.

Tavoitteena oli luoda houkutteleva osasto, joka herättää huomiota ja saa asiakkaat viihtymään osastolla. Tänä vuonna panostettiin myös erityisesti osaston visuaalisuuteen, jolla haluttiin tuoda esiin selkeää brändin mukaista ilmettä ja tunnelmaa niin, että tuotteet ovat myös hyvin näkyvillä. Asiakkailta saadut palautteet vahvistavat, että asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Osasto poikkesi monen muun toimijan osastoista erityisesti avoimuudella, koska tilaa rajaavia seinärakenteita ei käytetty lainkaan ja näyttävä kattorakenne varmisti näkyvyyden.

Yrityksen nettisivuille