Vuoden messutiimi –ehdokas: Back on Track Oy

Back on Track on ollut mukana useilla messuilla ja useissa tapahtumissa vuoden aikana. Yrityksen toimiala on moniulotteinen ja monessa mukana. Tästä syystä eri tapahtumissa messutiimin mukana on vakituisia yhteistyökumppaneita aina teeman mukaisesti.

Messutiimi koostuu yleensä omasta henkilökunnasta. Joskus mukana on myös vapaaehtoisia yhteistyökumppaniyrityksistä. Tiimin tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi työntekijät käyvät monissa koulutuksissa. Tapahtumat suunnitellaan huolellisesti etukäteen. Esimerkiksi tiimin jäsenten työajat suunnitellaan siten, että kaikki jaksavat työskennellä mahdollisimman tehokkaasti.

Messujen palautteen kerääminen tapahtuu sosiaalisen median kautta. Avoimilla kyselyillä pyydetään messuvieraita arvioimaan osastolla vierailua. Vastausten perusteella pyritään kehittämään toimintaa. Joskus kyselyihin käytetään ostettuja palveluita. Palautteiden negatiiviset kommentit johtuvat tyypillisesti laajasta tuotevalikoimasta. Kaikkia tuotteita ei voida ottaa messuilla mukaan ja joskus se aiheuttaa negatiivista palautetta. Puuttuvat tuotteet pystytään kuitenkin toimittamaan messuille nopeasti. Kävijöiden osallistaminen osaston toimintaan esimerkiksi kilpailuilla kerää usein positiivista palautetta. Lähes jokaisessa tapahtumassa osastolla on jotain yllättävää. Esimerkiksi I love me-messuilla osastolla oli tuotteiden lisäksi rentoutushoitoja, joihin pääsi veloituksetta.

Jokaiselle tapahtumalle asetetaan tavoitteet. Päivän päätteeksi tiimin kanssa käydään läpi, ollaanko tavoitteet saavutettu. Näin tiedetään, missä seuraavana päivänä voidaan parantaa. Usein tapahtumien tavoitteet saavutetaan.

Yrityksen nettisivuille