Vuoden Messuteko -ehdokas: Turvakolmio

Turvakolmion messuosallistumisen ideana oli erottua omalla osastolla massasta. Osaston tarkoituksena oli myös viestittää messukävijöille, että yrityksen turvallisuusratkaisun käyttäminen on huoletonta. Yritys halusi viestiä asiakkaille kilpailijoistaan erottuvalla toimintatavalla. Tavoitteena oli saada asiakkaat hyvälle tuulelle ja samalla viestiä yrityksen toiminnasta.

Turvakolmion massasta erottuvalla osastolla oli sauna, jonka pukuhuone toimi neuvottelutilana. Osastolla oli myös lähdevettä tarjolla. Lisäksi teknologiaa edustamassa olivat näytöt, joilla pyöri animaatioita havainnollistamassa yrityksen palveluita.

Osastolla kerättiin kaikista kävijöistä viivakoodi. Kävijöihin oltiin jälkeenpäin yhteydessä ja kysyttiin palautetta messukokemuksesta. Turvakolmion mukaan tyytyväisyyttä on vaikeaa mitata tilastotieteen keinoin paikan päällä. Paras tyytyväisyyden mittari oli se, että käytävälle ja naapuriosastolle asti oli jonoa. Jälkeenpäin tehty tyytyväisyyskysely oli hyödytön vähäisen vastausprosentin ja kehitysideoiden puutteen vuoksi. Kyselyn palaute oli positiivista, mutta vastaajilta ei saatu esimerkiksi kehitysehdotuksia.

Yrityksen nettisivuille