Vuoden messuhelmi ehdokas: Tosibox Oy

Messuosallistumisen tärkein tavoite oli saada myynnille uusia, laadukkaita kontakteja, joita myynnin henkilöt pääsevät myöhemmässä vaiheessa työstämään. Messut ovat toki samalla paljon muutakin, kuin pelkkää liidien hakua; koska he ovat kohtuullisen tuntematon yritys, on heidän tärkeä rakentaa omaa tunnettuuttaan ja tuoda esiin, että he ovat varteenotettava peluri markkinoilla. Lisäksi he halusivat korostaa, että heillä tapahtuu jatkuvaa kasvua vuosittain ja yritys kasvaa ja kehittyy. Tosibox lanseerasi messuilla myös uuden tuotteen.

Messuille asetetut tavoitteet tukivat hyvin myös yrityksen strategiaa, joka on kasvaa yrityksenä ja kasvattaa asiakaskuntaa. Tosibox on kasvava startup, joten on erityisen tärkeää tulla tunnetuksi uusien asiakkaiden keskuudessa. Tärkeimpänä tavoitteiden mittaamisen välineenä he pitivät kerättyjen liidien määrää. Kaikki messuilla saadut asiakaskontaktit käydään myös läpi myyjien kanssa ja kontaktoidaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, mitään ei jätetä roikkumaan. Liidien keräykseen he käyttivät apuna näppärää Lead Scanneria.

Joskus asiakkaiden houkutteluun voi riittää yksinkertainenkin aktiviteetti osastolla. Tosibox tarjosi osastollaan kävijöille kahvia, josta he kuuluvat palautetta sen olleen messujen parasta! Tarjoilun he tekivät tyylillä ja sitä hoiti kaksi baristaa pelkän termospullon sijaan. Osaston visuaalisuuteen otettiin elementtejä yrityksen brändi-ilmeestä, niinpä kuution malliset elementit olivat luonnollinen valinta huomion herättämiseen.

Ennakkomarkkinoinnin messuosallistumisesta he aloittivat puoli vuotta ennen messuja. He nostivat omissa kanavissaan esiin tuleevaa osasto-ohjelmaa mm. eriaiheisia tietoiskuja. Myös somessa jaettiin tietoa uusista tuotteista, joihin pääsisi tutustumaan messuilla.

Messuosallistuminen oli erittäin onnistunut kokonaisuus alusta loppuun ja tulokset olivat helposti mitattavissa digikanavien analytiikan, oman tiimin fiiliksen sekä liidien keruun avulla.

Yrityksen nettisivuille