Vuoden Messuosasto -ehdokas: Terrawise

Terrawisen messuosallistumisen tavoite oli brändin tunnettuuden lisääminen ja asiakaskontaktien kerääminen. Osastolla oli mukana myös näkyvyyselementti: osaston koko oli riittävän suuri, malli mahdollisimman avoin ja näkyvyys hyvä. Osastolle oli myös helppo tulla. Osastolla oli katseenvangitsijana iso kivi, työvälineitä tutustuttavaksi ja havainnekuvia katsottavaksi. Eri toimintayksiköistä oli myös jokin yksittäinen asia havainnollistettuna mukana. Osastolla oli riittävästi henkilökuntaa ja jokaiseen kävijään pyrittiin saamaan kontakti. Messuosasto sai hyvin huomiota ja asiakkaat kiinnittivät huomiota haluttuihin asioihin.

Yrityksen nettisivuille