Vuoden Messuosasto -ehdokas: Teknos Oy

Teknos Oy määrittelee aina etukäteen messuosallistumisen tavoitteet. Koska tuotteita on hankala myydä osastolla, tämän vuoden tavoitteet liittyivät konktaktimääriin, asiakassuhteiden luomiseen ja brändimielikuvan lisäämiseen. Tärkeää oli esitellä tuotteita mahdollisimman todellisessa ympäristössä ja oikeilla puupinnoilla, ei pelkästään paperilla. Erilaiset maalauspinnat oli toteutettu neljän mökin avulla. Lisäksi osastolla oli maalikioski sävytyskoneineen maalinäytteitä varten. Osastolla olivat myös värisuunnittelijat, tekninen tuki ja runsaasti omaa henkilökuntaa neuvomassa asiakkaita. Näytteiden ansiosta asiakkaat pääsivät testaamaan maalia myös kotona.

Yrityksen nettisivuille