Skip to content

Vuoden kokous ehdokas: Suomi100 Forum, Ladec Oy, Lahti

Tulevaisuuden liiketoiminnan, työn, osaamisen ja yrittäjyyden visioita innovatiivisesti peilaava tapahtuma. Tapahtuma toteutettiin teemakeskustelujen ja puheenvuorojen muodossa, kahden päivän ja kahdeksan eri teeman kautta uudella tapaa tilannehuoneissa, jotka oli rakennettu samaan fyysiseen tilaan. Teemakeskustelut toteutettiin uudenlaisella Tilannehuone –ryhmätyöskentelymallilla. Sekä tilaisuuden fyysinen rakenne että sisällöllinen toteutus poikkesivat perinteisestä seminaarimallista, haastoi osallistujia aktiiviseen mukana oloon ja yhdisti erilaisia näkökulmia, eri sukupolvia sekä ajattelumalleja. Haastajaorganisaatiot toivat teemapöytiinsä keskeisiä teemoja puhujien sekä osallistujien pohdittaviksi. Tilaisuus oli suunnattu sekä alueen elinkeinoelämälle sekä korkeakoulumaailman edustajille ja opiskelijoille, osallistujia oli noin 450.

Tapahtuman pääjärjestäjä on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Foorumi järjestetään yhteistyössä Lahden seudun yrittäjäjärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. Mediakumppaneitamme ovat YLE ja Etelä-Suomen Sanomat.

TAPAHTUMAN NETTISIVUILLE