Vuoden Messuosasto -ehdokas: Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin Educa-messuille osallistumisen tavoitteena oli lisätä opettajien tietoisuutta siitä, mitä kaikkea yrityksellä on tarjota kouluille. Tarkoituksena oli tavoittaa mahdollisimman paljon opettajia, jotta kouluille saataisiin mahdollisimman paljon toimintaa Punaisen Ristin tarjonnan puitteissa. Nuoret ovat yritykselle tärkeä kohderyhmä ja heidät tavoittaa koulujen kautta. Osallistumisen tavoitteena oli myös saada yhdessä LähiTapiolan kanssa järjestettävään Sankarikoulutukseen mahdollisimman paljon osallistujakouluja.

Suomen Punaisen Ristin osastolla oli paljon erilaisia ständejä, joissa käsiteltiin erilaisia koulutuksia. Sankarikoulutukselle saatiin hyvä startti messuilla. Osastolla oli myös Läksyhelppi- ja Veripalvelupiste. Tarjolla oli myös yleisesti lisätietoa kouluyhteistyöstä.

Osastolla kävijät olivat kiinnittäneet huomiota haluttuihin asioihin. Tavoitteena oli tehdä piste, joka on helppo löytää ja kiinnittää huomion. Palautteiden perusteella osasto oli helppo löytää ja erottaa alueelta. Osasto oli iso ja väritys selkeä.

Messuosaston idean toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi pisteelle oli varattu tarpeeksi materiaalia kävijöille mukaan annettavaksi. Lisäksi osaston henkilökunta osasi kertoa yrityksen palveluista. Osallistumisen toteutus toimi myös henkilökunnan aktiivisuuden ansiosta. Kävijöitä haettiin myös käytävältä pisteelle.

Yrityksen nettisivuille