Vuoden Markkinoija -ehdokas: Rosebud Books

  • Vahva markkinoinnin hyödyntäminen myynnin lisäämisessä
  • Yritysmielikuvan vahvistaminen erityisesti eri messutapahtumissa
  • Messujärjestäjän markkinointikanavien hyödyntäminen kävijöiden kutsumisessa osastolle

Rosebud Books osallistui Helsingin Kirjamessuille. Messuosallistumisen päällimmäisenä tavoitteena oli myynnin lisääminen ja yritysmielikuvan vahvistaminen. Rosebud täytti tänä vuonna 30 vuotta ja sitä varten tehtiin kolme eri lehteä markkinointia tukemaan: Scifi-messuille, Turun Kirjamessuille sekä Helsingin Kirjamessuille. Lehdellä pyrittiin viestimään imagoa ja poikkeavaa tarjontaa.

Helsingin Kirjamessut on kirja-alan suurin ja tärkein tapahtuma ja siksi Rosebud Books hyödynsi sitä markkinoinnissa. Ennen tapahtumaa jaettiin vapaalippuja tapahtumaan. Yrityksellä oli messuilla viisi eri osastoa, joista kaksi lähes pelkästään ohjelmallisia.

Rosebud tavoitti messuilla halutut kohderyhmät. Heidän omat lehtensä olivat näkyviä ja ainutlaatuisia; muut toimijat eivät tehneet vastaavia lehtiä. Omaleimaisuus oli vaikuttavaa. Markkinointikanavina olivat Facebook sekä sähköpostilistan hyödyntäminen. Yrityksen omissa kaupoissa oli myös mainoksia. Mainokset omissa kaupoissa koettiin kaikkein toimivimmaksi markkinoinniksi. Asetetut tavoitteet täyttyivät.