Vuoden tapahtuma –ehdokas: PING Helsinki

PING Helsinki Business Festivalin teema oli tuoda yhteen sisältömarkkinointia tekeviä vaikuttajia ja heidän kanssaan työskenteleviä yrityksiä ja markkinointipäättäjiä. Tarkoituksena oli tuoda osaamista ja ymmärrystä molemmille osapuolille ja mahdollistaa kohtaamisia henkilöille, jotka tekevät töitä verkkomaailmassa.
Tapahtumaan haluttiin luoda festivaalityylinen tunnelma, joka mahdollisti matalan kynnyksen verkostoitumiseen kenen tahansa osallistujan kanssa. Vastaavaa tilaisuutta ei yrityksen mukaan ole Suomessa, eikä edes kansainvälisellä tasolla järjestetty.

Tapahtuma toteutettiin tällä kertaa uudessa paikassa, Clarion-hotellissa. Ohjelmaan, puhujiin ja visuaalisuuteen panostettiin myös aiempaa enemmän. Kävijöiden määrä tuplaantui entiseen verrattuna. Lisäksi järjestettiin iltatilaisuus, johon panostettiin paljon. Tavoitteena oli, että päättäjät ja vaikuttajat jäisivät iltatilaisuuteen. Tässä onnistuttiin. Tapahtuman tavoitteena oli myös saada kansainvälisiä vaikuttajia. Tapahtumasta saatu palaute oli edellisvuosia positiivisempaa, vaikka silloinkin saatiin hyvää palautetta.

Vierailijoiden reaktioita ja tapahtuman tavoitteisiin pääsyä mitattiin jälkeenpäin tehdyllä kyselyllä, joka lähetettiin kaikille osallistujille. Osallistujille ja kumppaneille oli omat kyselyt. Vierailijoiden tyytyväisyyttä arvioitiin myös sosiaalisessa mediassa annetun palautteen perusteella. Sosiaalisen median näkyvyydessä tapahtuma saavutti suuren kasvun entiseen verrattuna. Tavoitteiden saavuttamista mitattiin myös lippujen myyntimäärillä, jotka olivat viisinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tapahtumaan hakeneiden vaikuttajien määrä toimi myös onnistumisen mittarina.

Tapahtuman nettisivuille