Vuoden Markkinoija -kategoria: Illan Isäntä Oy / Miljonääriksi 500 päivässä

  • Markkinoinnin keskiössä ilmiön luominen
  • Vahva ansaitun median hyödyntäminen

– Tehokas tapahtuman omien ohjelmien/sisältöjen hyödyntäminen oman osallistumisen markkinoinnissa (tapahtumajärjestäjän sisältöjen jakaminen/kävijöiden kutsuminen yhdessä)

Illan Isäntä Oy:n Lauri Salovaaran markkinoinnin keskeinen idea oli ilmiö; kaikki liittyy 24.2. julkistettuun projektiin ”Miljonääriksi 500 päivässä”. Tämän projekti oli riittävän kiinnostava ja raflaava muodostuakseen aikamme ilmiöksi. Illan Isäntä osallistui vuoden aikana yli sataan tapahtumaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Miettiessään aloittaakko projekti vai ei, Salovaara yleensä ensimmäsenä pohtii, onko kyseisessä asiassa uutis- ja uutuusarvoa. Mikäli media voi kiinnostua asiasta, voi yleisö myös kiinnostua siitä. Yleensä hän tekee kuitenkin sellaisia asioita, joita tehdään ensimmäistä kertaa. Tämän kampanjan myötä hän koki tulleensa entistä enemmän ”hahmoksi”, jonka kanssa halutaan esimerkiksi ottaa selfieitä kadulla.

Salovaara kuvasi omaa projektiaan markkinointitekona ja työnäytteenä: hän lupasi tulla yrityksiin osakkaaksi ja tämän vastineeksi tarjosi omaa osaamistaan markkinoinnista ja brändäämisestä. Tämän projektin lanseerausta hän kuvailee työnäytteenä, miten loi mahdollisuuksia itselleen ja mitä voi tehdä myös muille. Salovaara kertoi markkinoinnin onnistuneen todella hyvin: tässä vaiheessa pitkälti yli 400 yritystä on ilmoittautunut ehdolle yhteistyöhön.

Salovaaran kanavavalinnat olivat televisio ja radio. Myös media tarttui Salovaaran projektiin todella hyvin ja projekti sai runsaasti näkyvyyttä niin viihteellisissä medioissa kuin vakavammissakin talouspuolen lehdissä. Salovaara kertoi, ettei hän ollut uskaltanut edes asettaa tavoitteita hankkeensa markkinoinnille. Hän kertoi vastaanoton yllättäneen hänet positiivisesti ja ylittäneen kaikki odotukset. Tapahtumilla on myös iso rooli ilmiön luomisessa. Salovaara hyödyntää aina myös tapahtuman omaa sisältöä markkinoinnissaan, ei vain omaa osallistumistaan. Kun tapahtumaan osallistuvat yritykset viestivät tapahtumasta myös omissa kanavissaan, saadaan aikaan ihan erilaista voimaa tavoitettavuuteen, josta taas on hyötyä kaikille tapahtumaan osallistuville yrityksille.

Uutta ilmiötä luodessa on tavoitteiden asettaminen haasteellista, mutta silti mitattavissa. Salovaara kertoo kaikkien odotusten ylittyneen, kun yhteistyöhön on ilmoittautunut jo yli 400 yritystä eikä loppua näy! Projekti on luonut myös uusia mahdollisuuksia kun häntä on sen myötä kutsuttu puhumaan erilaisiin tapahtumiin puhujaksi ja sparraajaksi markkinoinnin tiimoilta. Vaikuttavinta koko projektissa kuitenkin oli sen uutuusarvo ja tietty positiivinen julkeus eli rohkeus puhua rahasta. Selkeänä onnistumisena Salovaara mainitseen myös laajan ansaitun median roolin projejektin aikana.

Yrityksen nettisivuille