Vuoden Messutiimi -ehdokas: Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry osallistui I love me -messuille. Päävastuu messuosallistumisen järjestelyistä oli yhdellä henkilöllä, mutta messuja suunnittelemassa oli kaksi henkilöä. Tämän lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus olivat mukana suunnittelussa ja toimihenkilöt vastasivat toteutuksesta. Yrityksen sosiaalisen median päivityksistä vastasi ulkopuolinen henkilö. Messuilla oli mukana noin kymmenen yhdistyksen jäsentä tekemässä hierontoja, joiden tuotto lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Yhdistyksen jäsenyrittäjät ovat näkövammaisia. Jäsenyrittäjien avustajat olivat messuilla mukana ja auttoivat tarvittaessa tiimiä erilaisissa töissä. Messutiimi valittiin puhtaasti sen perusteella, ketkä olivat kiinnostuneita osallistumaan messuille.

Messutiimillä oli hyvä fiilis, joka näkyi myös ulospäin. Osastolla oli koko ajan paljon ihmisiä ja hieronnat olivat kysyttyjä. Tiimi oli osastolla koko ajan valppaana. Palautteen perusteella kaikki olivat tyytyväisiä messuosallistumiseen. Messutiimin johtaminen onnistui myös hyvin. Yhdessä sovituista ajoista ja toimintatavoista pidettiin kiinni ja työskentely oli sujuvaa.

Yhdistyksen nettisivuille