Vuoden Ohjelma -ehdokas: EhoPlace

  • Vahvan muovi- ja pakkausalan asiantuntemuksen hyödyntäminen puhujavalintoja tehdessä
  • Kohderyhmän ymmärtäminen -> luentojen/puheenvuorojen aikana katsomo aina täynnä
  • Ohjelmalla onnituttiin lisäämään tietoisuutta kuluttajien keskuudessa (mm. kierrätys, jätehuolto)

EhoPlace on järjestänyt EMPACK-messujen yhteydessä olevaan seminaariin puhujia ja asiantuntijoita muovi- ja pakkausalalta jo vuodesta 2012. Puhujien valinnan tavoitteena on se, että he kertovat messuyleisöä kiinnostavista alan ajankohtaisista asioista.

Yleisön reaktiosta päätellen puhujien valinta oli onnistunut. Katsomo oli lähes kaikkien puheenvuorojen aikana täynnä. Palautteissa kehuttiin puheenvuoroja kiinnostaviksi. Ohjelmalla saatiin aikaan se, mitä haluttiinkin. Ohjelman ja puheenvuorojen punaisena lankana oli kuluttajien tietoisuuden lisääminen nykyaikaisista muoveista ja tätä kautta muovivastaisuuden murtaminen. Puheenvuoroilla pyrittiin lisäämään tietoisuutta muovista ja tarjoamaan toista näkökulmaa sen kierrätyksestä ja raaka-aineista sekä käytöstä pakkausmateriaalina. EhoPlacella on messuilla puhujina esimerkiksi raaka-aineiden maahantuojia, alan korkeakoulujen edustajia ja jätehuoltoalan edustajia.

Yrityksen nettisivuille