Vuoden ohjelma -ehdokas: Alma Talent Oy

  • Uuden, kiinnostavan ja ehkä vähän pelottavankin aiheen rohkea esille tuonti
  • Kävijäpalautteen perusteella seminaari sai arvosanaksi 4
  • Vaikeasti ymmärrettävän aiheen avaaminen konkreettisten case-tapausten avulla sai paljon kiitosta
  • Laaja kartoitus ennakkoon seminaarin aiheesta (markkinatutkimus kohderyhmälle)
  • Seminaaria toteuttamassa ammattitaitoinen tiimi

Alma Talentin tavoitteena oli esitellä seminaarissa konkreettisia esimerkkejä ohjelmistorobotiikasta ja kertoa ammattilaisille aiheen hyödyntämismahdollisuuksista. Keskeisenä aiheena oli ohjelmistorobotiikka, joka on tällä hetkellä pinnalla. Aihe on sekä kiinnostava että pelottava, ja täynnä mahdollisuuksia.

Alma Talent erosi muiden vastaavien yritysten ohjelmista omalla konkreettisella sisällöllä ja case-puheenvuoroilla ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä organisaatioissa. Aiheesta järjestetään paljon kilpailevia tapahtumia, jotka ovat ilmaisia. Alma Talentin seminaari on taas maksullinen. Tästä huolimatta seminaari onnistui hyvin ilmaisiin tapahtumiin verrattuna.

Yleisön reaktioita ja palautteita seminaarista mitattiin sähköisellä palautekyselyllä. Kyselyssä kerättiin palautetta avoimilla kommenteilla ja numeerisilla arvosanoilla. Arvosanaksi tuli yli 4 ohjelmasisällöstä. Palautteissa kiiteltiin sitä, että osallistujat saivat omaan työhönsä hyödynnettäviä sovelluksia. Tavoite täyttyi ja seminaarissa kävijät kehuivat ohjelmaa.

Yrityksen nettisivuille